Notranja revizija v bankah

Notranja revizija je preverjanje in pomoč organizaciji oziroma njihovemu poslovodstvu, da bi tako organizacije opravljale vodstvene naloge učinkovitejše. Bistvene naloge  notranje revizije  so revizijski pregledi. Tako rekoč je izvedba notranje revizije nujna za varnost in nujne informacije o določeni organizaciji.

notranja-revizijaNotranje revizijske preglede izvaja redno in izredno služba notranje revizije. Revizijski pregledi so del načrta dela službe, kateri se planirajo letno glede na tveganje razpoložljivosti kadrovske vire službe. Izredni revizijski pregledi pa se izvajajo na zahtevo določenih organov ali uprave. Revizija še posebej notranja revizija poteka v različnih pravnih okoljih vendar se razlikujejo po namenu, obsegu in zapletenosti. Revizija se lahko izvaja zunaj organizacij ali v njih. Razlike med revidiranju lahko vplivajo na ravnanje notranjega revidiranja. notranja revizija v bankah  določa da mora biti revidiranje prisotno. V bančništvu je določeno da mora imeti banka organizirati funkcionalno služno notranje revizije vendar mora biti ločen in samostojen organizacijski del. Banke potrebujejo revizije in službo notranje revizije zaradi kompleksnega dela, saj želijo imeti zanesljive računovodske informacije. Notranja revizija v bankah so tudi varovanje premoženja, odkrivanje tveganih področij, varovanje pred prevarami in odkrivanje napak, pregled notranjih kontrol in njihove primernosti, zagotavljanje zanesljivih informacij računovodstva in informacij za poslovodstvo. banke dajejo vse večjo vlogo na revizorje pri svetovanju v upravi banke in nadzornemu svetu. Uprava mora službi zagotavljati podporo. Operativnih nalog služba notranje revizije ne sme opravljati. katere bi omejevale ali onemogočale njeno neodvisnost. Revizija v svojem programu mora opredeliti natančen načrt in postopke za prepoznavanje tveganj. Današnji revizorji se premikajo po organizaciji in ocenjujejo aktivnosti, ki  bi jih zaradi časovne stiske moralo ocenjevati vodstvo vendar ne morejo. Ko notranji revizor ugotovi ali so kontrole primerne ali napačne nato preveri tudi delovanje teh kontrol. Predstojnik revizije ima številne stranke kot so revizijska komisija, zunanje revizorje ter lastnike procesov, notranja revizija bi morala igrati ključno vlogo v okviru družb.