Kategorizacija apartmaja je razvrstitev nastanitve v kakovostno skupino

Pomemben del vodenja nastanitvenega obrata je tudi, da se izvaja kategorizacija nastanitve. Če vas zanima, kdo izvaja kategorizacijo apartmaja, se odpravite na priloženo povezavo in si preberite več o tem. Kategorizacija apartmaja oziroma drugega nastanitvenega obrata pomeni, da se nastanitev umesti v določeno kakovostno skupino. Pri razvrščanju pa se upoštevajo določene karakteristike nastanitve, kot so vrsta in površine nastanitve, kakovost opremljenosti in storitve, ki jih obrat nudi. Kategorizacija apartmaja pa je v tem primeru le ena izmed kategorizacij, ki jih poznamo. Izvajajo se namreč še kategorizacija hotelov, motelov, penzionov, gostišč, kampov, sob, počitniških hiš in stanovanj ter kmetij z nastanitvijo in marin.

Kategorizacijo apartmaja lahko izvede vsaka oseba sama, vendar ima to tudi svoje omejitve. Pri samostojnem ocenjevanju je lahko ocena apartmaja največ tri zvezdice, zato se dosti ljudi odloča, da je kategorizacija apartmaja izvedena s strani zunanjega ocenjevalca. Slednji lahko dodeli tudi zvezdico več, na kar cilja dosti lastnikov. Samostojna kategorizacija se lahko izvede tudi preko spleta, a je postopek precej bolj enostaven, če zanj poskrbi ekipa z izkušnjami. Tovrstna ekipa oceni nastanitev na podlagi izkušenj, zato ne pride do večjih zapletov, kot bi se to lahko zgodilo pri samostojnem ocenjevanju. Kategorizacija apartmaja s stani zunanjega ocenjevalca torej pomeni, da zunanja oseba izvede razvrščanje v kakovostno skupino. To razvrščanje izvede najprej ob samem začetku, nato pa jo tudi obnovi. Slednje je potrebno po preteku petih let oziroma ob morebitni spremembi kategorije.

Preden lahko do kategorizacije sploh pride, pa mora apartma ustrezati določenim pogojem, registrirane morajo biti vse dejavnosti, apartma pa mora biti v skladu vsaj z minimalnimi tehničnimi pogoji in obsegi storitev. Šele ob izpolnjevanju pogojev se lahko izvede kategorizacija apartmaja. Minimalne zahteve za doseg ene zvezdice pri ocenjevanju pa so; odgovorna oseba mora biti dosegljiva 24 ur, apartma mora biti očiščen najmanj enkrat tedensko, prav tako zamenjana posteljnina, vsaka oseba mora imeti vsaj 8 kvadratnih metrov bivalne površine, na voljo mora biti dovolj površin za oblačila in odlaganje, cenik storitev mora biti zagotovljen in podobno. Ko je kategorizacija apartmaja izvedena, mora lastnik vse potrebne listine (evidenčni list, kategorizacijski list, poročilo o ocenitvi), tudi shraniti. V večini primerov pa mora apartma imeti nameščeno tudi tablo z označbo kategorije.